BETONFUNDATIE

Betonfundatie

De fundering of het fundament is het deel van een gebouw of constructie  dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond.
Funderingen/Fundaties zijn constructief en draagkrachtig, deze kunnen wel of niet op heipalen dragen voor alle opgaande gebouwen, mits door een constructeur berekend; Betonfundaties, funderingstroken en vorst randen worden gefabriceerd doormiddel van een bekisting systeem op een 50mm dragende betonnen werkvloer, of door een isolatie EPS bekisting systeem. Deze bekistingen worden gevuld met beton, en voorzien van een wapening met een betondekking van minimaal 30mm.

Poeren

Een poer is een betonnen blok, bedoeld om de krachten uit een bouwwerk over te dragen op de ondergrond  (fundering op staal) of op de paalfundering.

Bij een bouwwerk waar kolommen zijn toegepast veroorzaken deze kolommen hoge puntbelastingen op de ondergrond. Om deze krachten op de fundering over te kunnen brengen worden poeren toegepast. Bij een fundering op staal zal de poer direct op de ondergrond worden aangelegd. Bij een fundering op palen zal de poer met de bovenkant van de funderingspalen worden verbonden, waarna op de poer een kolom kan worden aangebracht. Naar gelang van de hoeveelheid funderingspalen onder de poer wordt deze: 1-paals, 2-paals, 3-paals of zelfs veel-paalspoer genoemd. Bij hoge bouwwerken zijn de krachten die door de poer moeten worden overgedragen zo groot, dat de poer noodzakelijkerwijs extreme afmetingen aanneemt. Een dikte van dergelijke poeren van 3.00 m is dan geen uitzondering.

Wanneer palen in lijn worden geplaatst zullen de momenten, draaiende om deze lijn, moeilijker kunnen worden opgenomen. Bij plaatsing van palen in een raster, zal de poer in alle richtingen, qua momentopname, stijver reageren ten opzichte van de situatie met in lijn geplaatste palen.

Maatvoeren betonwerk

Maatvoering: het is de basis voor elk project. Betreft het nieuwbouw, renovatie, restauratie of herbestemming, correcte maten heeft u nodig. Wij kunnen voor u betonwerkzaamheden uitzetten op de bouwplaats met onze total station

Buyk Betontechniek  logo
Buyk Betontechniek

Copyright © 2024 Buyk Betontechniek | Cookies | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM.nl